Nostres.cz » Vztahy a příběhy » Víte, že počet uživatelů marihuany u nás se blíží 1 miliónu? Nejen pandemie si vybírá svoji daň

Víte, že počet uživatelů marihuany u nás se blíží 1 miliónu? Nejen pandemie si vybírá svoji daň

cigareta, marihuana
Zdroj/foto: Pixabay
Podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost se v době pandemie ještě více projevil trend posledních let, kdy se trh s drogami stal dynamičtějším a více se digitalizuje. Podívejme se, jak jsme na tom my v České republice.

Nedávno se nám dostala do rukou zpráva agentury EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost) o drogové problematice za loňský rok. A protože nás to zaujalo, rozhodli jsme se, že vám toto téma přiblížíme z pohledu situace v naší zemi. Důvodů k optimismu mnoho není.

Konopné látky

Nejčastěji užívanou nelegální drogou v ČR jsou konopné látky, zkušenost s nimi uvádí přibližně čtvrtina až třetina dospělých osob.

  • Přibližně 8–10 % dospělých uvádí aktuální užívání konopí (tj. užívání v posledních 12 měsících), což odpovídá přibližně 800–900 tis. osob
  • Podíl dospělých, kteří užívají konopné látky, je dlouhodobě stabilní, mírně se však zvyšuje podíl uživatelů konopných látek mezi mladými dospělými (do 34 let věku )
  • Výhradně pro samoléčbu (tedy po vyloučení těch, kteří konopí užili rovněž pro rekreační účely) ho užilo odhadem 200 tis. osob
  • Zkušenost s užitím konopných látek uvádí přibližně každý pátý 15letý žák ZŠ, pravidelněji tyto látky užívá každý dvanáctý žák
  • Alespoň jedna trochu dobrá zpráva je, že se nesnižuje průměrný věk těch, kteří marihuanu vyzkoušejí poprvé (nyní je to 14,5 let). Naopak trend je mírně opačný.
narkoman, drogy
Zdroj/foto: Pixabay

A co ostatní drogy?

Například v porovnání s evropskými zeměmi mají čeští studenti nadprůměrné zkušenosti s extází, pervitinem, halucinogeny a zejména konopím a podprůměrné zkušenosti s heroinem, kokainem a těkavými látkami.

  • Druhou nejčastěji uváděnou nelegální drogou je extáze, následovaná halucinogenními houbami a LSD
  • Ve skupině 16letých studentů mají 4 % zkušenosti s extází a s LSD, 3 % s halucinogenními houbami, 2 % s pervitinem a s kokainem, s heroinem nebo jinými opiáty má zkušenost méně než 1 %. Těkavé látky někdy v životě čichalo 5 %
  • Odhadem přes 44 tis. lidí v ČR rizikově užívá pervitin nebo opioidy, z toho 42 tis. injekčně
  • Počet lidí užívajících drogy rizikově se v r. 2020 mírně snížil díky poklesu počtu uživatelů pervitinu o 1,5 tis., počet lidí užívajících rizikově opioidy (zejména buprenorfin) naopak mírně vzrostl.

Zdroj: Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 [Summary Report on Addictions in the Czech Republic in 2021] CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-293-7 (on-line, PDF) ISBN 978-80-7440-294-4 (brožovaná vazba)
Evropská zpráva o drogách – Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (2021), Evropská zpráva o drogách 2021: Trendy a vývoj, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk.
Autor: Albín a Dalimila Nostresovi

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Další články v rubrice

Populární ve vztazích a příbězích

Z ostatních rubrik

Výběr článků

Populární ve vztazích a příbězích